Ngày 18 tháng 10 năm 2021

Dự án Khu cây xanh Thể dục Thể thao huyện Đông Anh – Hạng mục nhà thi đấu.

Địa điểm:  Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Huyện Đông Anh
Nhà thầu : Liên danh E-Power và 3 nhà thầu khác
Phạm vi công việc: Hoàn thiện mái, tấm ốp nhôm viền mái, trần hợp kim nhôm, hệ thống an toàn trên mái
Thời gian thực hiện: Đang triển khai
Dự án Khu cây xanh Thể dục Thể thao huyện Đông Anh – Hạng mục nhà thi đấu.
Dự án Khu cây xanh Thể dục Thể thao huyện Đông Anh – Hạng mục nhà thi đấu.
Dự án Khu cây xanh Thể dục Thể thao huyện Đông Anh – Hạng mục nhà thi đấu.
Dự án Khu cây xanh Thể dục Thể thao huyện Đông Anh – Hạng mục nhà thi đấu.