Ngày 17 tháng 07 năm 2024

DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH

Địa điểm:     Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

Chủ đầu tư:

Tập đoàn Sun Group

Nhà thầu :

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Tư vấn, thiết kế, cung cấp, thi công hệ thống mái nhôm Kalzip (10.400 m2), mái kính AGC Bỉ (2159 m2), tấm ốp nhôm đặc, tấm ốp nhôm đục lỗ, Cửa lên mái Mỹ  và hệ thống chống trượt ngã Latchways, Mái Low seam nhà chờ xe máy, mái sảnh canopy, tấm ốp cột reynobond
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH
 DỰ ÁN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN- QUẢNG NINH