Ngày 20 tháng 06 năm 2024

DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP KHU NHÀ TẬP LUYỆN THI ĐẤU BI SẮT

Địa điểm Mỹ Đình, Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trinh dân dụng – hạ tầng giao thông
Nhà thầu Công ty TNHH kỹ thuật xây dựng Epower
Phạm vi công việc Thi công tấm mái hợp kim nhôm Eurozip, tấm trần nhôm Flatzip , vách kính, cửa sổ mở hất, bậc step lên mái
Thời gian thực hiện 2022
DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP KHU NHÀ TẬP LUYỆN THI ĐẤU BI SẮT
DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP KHU NHÀ TẬP LUYỆN THI ĐẤU BI SẮT
DỰ ÁN: CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP KHU NHÀ TẬP LUYỆN THI ĐẤU BI SẮT