Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Đại sứ quán Úc

Chủ đầu tư

Đại sứ quán Úc

Địa điểm


8 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Nhà thầu thi công


Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.

Phạm vi công việc


Cung cấp và thi công hệ thống chống trượt ngã Latchways trên mái.
Đại sứ quán Úc
Đại sứ quán Úc
Đại sứ quán Úc