Ngày 17 tháng 07 năm 2024

Công trình Trung tâm bưu chính liên tỉnh & Quốc tế khu vực III

Địa điểm 

Thanh Khê, Đà Nẵng
 
 
 
Chủ đầu tư Công ty Bưu chính liên tỉnh và Quốc tế 

Đơn vị thiết kế

Công ty Tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam VNCC 

Tổng thầu

Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng số 4 

Phạm vi công việc

Thiết kế, cung cấp vật liệu & thi công hạng mục nhôm kính,vách kính và tấm ốp nhôm.
Công trình Trung tâm bưu chính liên tỉnh & Quốc tế khu vực III
Công trình Trung tâm bưu chính liên tỉnh & Quốc tế khu vực III
Công trình Trung tâm bưu chính liên tỉnh & Quốc tế khu vực III