Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Biệt thự Nhà Chị Huệ


Địa Điểm:


Nhà thầu
 
Hồ Tây- Hà Nội


Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Epower.
Mô tả công trình 


 Thiết kế và thi công mái lấy sáng Polycarbonate.
Cải tạo biệt thự thay thế hệ cửa nhôm kính, vách kính, lan can kính. 

Biệt thự Nhà Chị Huệ
Biệt thự Nhà Chị Huệ