Ngày 27 tháng 02 năm 2024

Bệnh Viện Cleverland

Tên dự án: Bệnh viện Cleveland
Địa điểm: Abu Dhabi, UAE
Chủ thầu đầu tư: Mubadala Healthcare
Nhà đầu tư công ty BĐS ALDAR
Nhà tư vấn chính: AEDAS
Nhà thầu tấm decking: Corus Middle East FZE
Phạm vi công việc mà công ty thực hiện: Thiết kế chi tiết phần tấm decking đỡ bê tông (tấm decking được cung cấp bởi Corus International, văn phòng ở Dubai)
Mô tả công trình: Diện tích bệnh viện 180.000 m2 sàn
Diện tích cung cấp: 17.600 m2 sàn decking trong 1 tầng ( x 08 tầng)
Bệnh Viện Cleverland
Bệnh Viện Cleverland