VN EN
HỆ MÁI . HỆ KÍNH . HỆ MẶT DỰNG
Ngày 27 tháng 2 năm 2017
 • Nhà ga quốc tế Sân Bay Đà Nẵng (đang triển khai)
  Địa điểm : Đà Nẵng
  Sản phẩm sử dụng : Mái nhôm Epower High Seam, Mái Kính
  CHI TIẾT...
 • Nhà ga trên cao tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông
  Địa điểm : Hà Nội
  Sản phẩm sử dụng : Mái lấy sáng Polycarbonate
  CHI TIẾT...
 • Mái kính Tràng Tiền Plaza
  Địa điểm : Tràng Tiền Hà Nội
  Sản phẩm sử dụng : Mái kính nhập khẩu
  CHI TIẾT...
 • Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc
  Địa điểm : Thành phố VĩnhYên, Vĩnh Phúc, Việt Nam.
  Sản phẩm sử dụng : Cung cấp, thi công tấm ốp alubond Usa.
  CHI TIẾT...
 • Dự án : Nhà Quốc Hội - Việt Nam
  Địa điểm : Đường Bắc Sơn - Ba Đình - Hà Nội
  Sản phẩm sử dụng : Cung cấp vật tư lợp mái Vòm và các dịch vụ kỹ thuật
  CHI TIẾT...