Ngày 22 tháng 02 năm 2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ANH QUỐC VIỆT NAM

   Địa điểm:     Khu đô thị Ecopark,Văn Giang ,Hưng Yên

Chủ đầu tư:

Công ty TNHH đại học Anh Quốc Việt Nam

Nhà thầu :

Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Epower

Phạm vi công việc:

Thiết kế ,gia công ,cung cấp, lắp đặt và hoàn thiện mặt dựng nhôm đặc  (2.000m2), mặt dựng kính (2.000m2), mái bạt (506m2)