Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Trung Tâm Triển Lãm Quốc Gia Abu Dhabi - ADNEC - Giai đoạn 2

Địa điểm Abu Dhabi, UAE

Chủ đầu tư

ADNEC 
Nhà thầu chính Arabtec Construction LLC 
Phạm vi công việc E-power cung cấp bản vẽ thiết kế chi tiết shopdraw và dịch vụ kỹ thuật cho phần bao che: mái, tấm ốp, louver trang trí kính.