Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Trung tâm nghiên cứu dầu mỏ Hoàng gia King Abdullah

Địa điểm Riyadh, Ả rập Xê Út

Chủ đầu tư

Công ty dầu mỏ Ả rập 

Kiến trúc

Zaha Hadid 
Nhà thầu thép Seele Austria GmbH & Co. KG (Áo)
Nhà thầu mái Liên danh ALB ME & Tiger Profiles & Insulation LLC 
Phạm vi công việc Epower cung cấp bản vẽ thiết kế bản vẽ chi tiết shop drawing và dịch vụ kỹ thuật cho phần bao che: mái, tấm ốp, louver trang trí kính