Ngày 13 tháng 12 năm 2018

Khu Công Nghiệp Texhong Hải Hà - Quảng Ninh

Địa điểm
 
Khu công nghiệp Texhong , Hải Hà , Quảng Ninh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Texhong Ngân Hà.

Nhà thầu chính

Công Ty TNHH xây dựng và cơ điện Hoa Nam 

Nhà thầu phụ

E-power

Phạm vi công việc

Mái kính

Diện tích

540m2